گمنامی...

آنانی که مفقدالاثر شده اند از اولیای خاص خدا هستند. 

(امام روح الله) 

گمنامی راز عجیبی است ... 

گمنامی یعنی مثل حاج احمد بیست سال نا معلوم باشی... 

گمنامی یعنی مثل باکری جنازه ات بر نگردد... 

گمنامی یعنی روزنامه نویسی به شهدای مظلوم ما بگوید :«یاران دیکتاتور!!!» 

گمنامی یعنی بدن نیمه جان بچه های هویزه که زیر شن تانکها له شود و آخشان هم ضبط نشود ... 

گمنامی یعنی بدن های نازنینی که در کوه های کردستان منجمد شدند ... 

گمنامی یعنی شبانه به فقرا نان و خرما بدهی و نفرین و ناسزا تحویلت دهند ... 

گمنامی یعنی اشک های ممتد امام در قبول قطع نامه و گریه های تلخ بچه ها در روز پذیرش آتش بس ... 

و خلاصه گمنامی یعنی گمنامی ... 

جا داره که با حس گریه یه بیت نوشت : 

یا فاطمه من عقده دل وا نکردم .... گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم 

امام صادق فرمود: 

((هر کس محمبت ما اهل بیت را در دل داشته باشد میتونه مادر مارو مادر صدا کنه)) 

پس مادر جان ما رو در زیر چادر خاکیت حفظ کن ... به حق پهلوی ... 

 

من شرمنده ام یا زهرا...

/ 1 نظر / 20 بازدید
خط شکن

خییییییییییییییییلی قشنگ بود